P.T.S 'HAPLAST' od marca 2005 roku posiada Certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2000 i kolejne w następnych latach:

 
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015   Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością UE zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
 
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 - wersja angielska   Złoty Certyfikat wiarygodności i rzetelności w ramach programu 'BIAŁA LISTA' 
 
www.telvinet.pl