Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych " HAPLAST"
   ul. Olsztyńska 9,
   51-423 Wrocław,
   tel./fax (71) 325-37-78,

   Sekretariat: biuro@haplast.pl
 
 
www.telvinet.pl