Strzykawka doustna S01

Przeznaczenie: do odmierzania i podawania leków w postaci płynnej. Wyrób dołączany do butelki z lekiem.

Pojemność: 0,5 - 5,0 ml, z podziałką co 0,5 ml

WZÓR ZASTRZEŻONY

 


  
 
www.telvinet.pl